Kvas - filtrace kvasu a podpůrných médií

Bílek Filtry pokrývá všechny vaše potřeby filtrace a sanitace při výrobě kvasu

 

Procesy filtrace, stabilizace a sanitace  jsou klíčovými pilíři výroby kvasu. Závisí na nich kvalitativní faktory, jako chuť, čirost, mikrobiologická a koloidní stabilita a trvanlivost kvasu.

 
filtrace kvasu

 

Vyrábíme a dodáváme komplexní řadu filtrů, která pokrývá všechny potřeby filtračního procesu od primární filtrace kvasu přes vodu až po sterilní filtraci technologických plynů. Máme velké zkušenosti v pivovarnictví, což je naše hlavní specializace, a proces výroby piva a kvasu jsou si vzájemně velmi podobné.

Filtrace kvasu

Předpokladem k dlouhé trvanlivosti kvasu a udržení jeho vizuálních a senzorických vlastností je kvalitní filtrace. Filtrace zajistí jak vizuální tak mikrobiologickou čistotu kvasu. Vyrobený kvas obsahuje částice sladové mladiny, velké množství kvasinek, případně bakterií z mléčného kvašení. Všechny tyto složky je potřeba odfiltrovat což vyžaduje minimálně jeden stupeň filtrace, ve většině případů však i více.

 

Schéma filtrace kvasu

 

Pro sanitační a regenerační procesy dodáváme CIP stanice a systémy. Různé způsoby výroby kvasu a jeho strategické zacílení na daný trh vyžadují odlišné postupy filtrace a mikrobiologické stabilizace. Pro dosažení maximální kvality produktu a nízkých finančních nákladů je někdy potřeba použít několik typů filtrů. V této oblasti vám nejen dokážeme dodat filtr, ale celý proces navrhnout a otestovat před samotnou investicí.

Primární filtraci zajišťujeme třemi typy filtrů. Je možné volit i tradiční deskový (rámový) filtr s využitím celulózových kartonů, které jsou vhodné převážně pro velmi malé šarže.

 

FKS - Svíčková křemelinová filtrace

Efektivnějším řešením je křemelinový filtr FKS s ocelovými svíčkami z vinutého drátu (s lichoběžníkovým profilem). Tento poskytuje vysokou účinnost a kapacitu filtrace při nevelkých nákladech. Umožňuje i dávkování prostředků (ztrátové) pro koloidní stabilizaci.

křemelinový filtr na pivoHlavní výhody FKS filtrů:

 • Zavedená technologie
 • Dobrý kapacitní výkon
 • Dobré senzorické vlastnosti
 • Velmi nízká spotřeba sanitačních prostředků
 • Dlouhé filtrační cykly
 

FCB - Crossflow for beer

Nejmodernějším řešením je membránový filtr crossflow FCB. Jeho účinnost filtrace je vysoká a provozní náklady nejnižší. Pracuje s trvalou filtrační náplní - membránové moduly, které se regenerují. Nevznikají tak nároky na filtrační odpad.

Crossflow filtry lze využívat i pro filtraci produktové a technologické vody. Regenerací a recyklací vody je možné dosáhnout výrazných ekonomických úspor v jejím nákupu a likvidaci. Na výstupy z primární i koloidní filtrace instalujeme pojistné záchytné filtry FTR.

 

Crossflow for beerHlavní výhody FCB filtrů:

 • Polymerové a keramické kapilární membrány
 • Umožňuje absolutní záchyt mikrobiologie
 • Výborné senzorické vlastnosti kvasu
 • Minimální zatížení kyslíkem a žádné zatížení minerály
 • Bez zátěže ekologickým odpadem
 

FMS - Hloubková a membránová filtrace

Originální výrazová charakteristika hotového kvasu je neodmyslitelným argumentem obchodního úspěchu. Charakteristika je hodně ovlivněna zaužívanou tepelnou pasterizací. Při ní vznikají negativní chuťové tóny a snižuje se oxidační odolnost kvasu.

Pokročilým řešením je sekundární mikrofiltrace s použitím mikrobiologických membránových filtrů, které garantují absolutní záchyt kvasinek a bakterií. Garantují mikrobiologickou stabilitu - trvanlivost. Tím pádem není potřeba pasteru. Vynikne chuťová originalita kvasu a energetické náklady se výrazně sníží.

Membránové svíčkové filtry FMS instalujeme do řádu pro mikrobiologickou filtraci vody a plynů pro různé účely v celém provozu.

 

Membránová filtrace kvasuHlavní výhody FMS filtrů

 • Studená stabilizace kvasu bez pasterace
 • Absolutní garance mikrobiologie
 • Velmi nízké náklady na filtraci
 • Bez pasteračních pachutí
 • Výrazně prodloužená trvanlivost kvasu
 • Nulové zatížení kyslíkem
 

Do linie filtračních technologií řadíme i stabilizační filtr FST, který zajišťuje koloidní stabilitu kvasu a trvanlivost.V našem výrobním sortimentu jsou sanitační stanice CIP, které jsou vedle filtrů nezbytností k zajištění bezchybných výsledků filtrace a kompletní technologické čistoty provozu bez kontaminace.

Všechny výrobky prochází neustálým technologickým vývojem, který je úzce propojen s analýzami výsledků ze špičkových provozů a výzkumných pracovišť.

Dosahování vynikajících výsledků při výrobě kvasu nezbytně souvisí s kontrolou kvality filtrace. Proto nabízíme škálu kontrolních a analytických přístrojů. Jsou to například zákaloměry, testery integrity mikrofiltračních svíček.

 

Shrnutí aplikací, se kterými Vám pomůžeme

Filtrace kvasu:

Klarifikace (primární filtrace kvasu)
Předstabilizace (sekundární filtrace kvasu)
PPVP filtrace- koloidní stabilizace kvasu
Trap filtrace
Koncová filtrace (studená stabilizace kvasu)
Crossflow filtrace kvasu

Filtrace vody:

Produktová voda
Technologická voda

Ostatní filtrace:

Sanitace
filtrace páry
filtrace vzduchu

 

Potřebujete vědět o našem řešení pro filtraci kvasu více? Kontaktujte nás pomocí jednoduchého formuláře:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.