Mikrosvíčková filtrační sestava s CIP stanicí

Mikrosvíčká filtrační sestava FMS je tvořena sestavou housingů a integrovanou CIP stanicí. CIP stanice může obsluhovat jak samotný filtr, tak i okolní technologie(například plnička, vystřikovačka). Tento filtrační systém může být vybaven různým stupněm automatizace a příslušenstvím. Jako filtrační materiál slouží mikrosvíčky různých selektivit a materiálů podle aplikace. 
 
FMS mikrofiltrační stanice s integrovanou CIP
 
 

Filtrace na mikro-svíčkových filtrech probíhá pomocí filtračních elementů (filtračních svíček) o různých úrovních selektivit, konstrukcí a materiálového provedení - dle filtrovaného produktu a požadavku na čistotu filtrátu.

Princip mikro-svíčkové filtrace je velmi jednoduchý. Filtrovaný produkt proudí přes filtrační vrstvu filtračního elementu, kde se zbavuje nežádoucích jemných zákalotvorných látek , případně mikroorganismů a jejich zárodků.

Při vyčerpání kapacity filtrační svíčky dochází k nárůstu diferenčního tlaku na kontrolním manometru. Velmi důležité jsou následné mezioperační sanitační cykly pro zajištění co nejdelší provozuschopnosti filtračních elementů.

housing mikrofiltru bez horního  instalovanou filtrační svíčkou

Pohled na housing mikrofiltru bez horního víka s instalovanou filtrační svíčkou(cartridge).

 

Každé odvětví má své specifické procesy, požadavky i příležitosti jak zlepšit kvalitu produktů i snížení nákladů.

Prozkoumejte konkrétní využití Mikrofiltrace pro vaše odvětví:

 

•  detailní soupis výhod FMS filtrů ve Vinařství 

•  studie o mikrofiltraci piva (studená stabilizace)

 

Mikrofiltrace nachází využití také v těchto odvětvích:

• Potravinářství              
• Pivovarnictví       
• Likérky
• Chemie
• Kosmetika
• Farmacie
• Petrochemie
• Strojírenství

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat přes formulář níže:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.