Filtrační zařízení

Filtrační zařízení a technologie-typy filtrů Filtr nebo filtrační zařízení slouží k oddělení (separaci) pevných látek od kapaliny nebo plynu. Každý filtr má své výhody a nevýhody. Proto vyrábíme širokou typovou řadu filtrů. Zvolení konkrétního typu filtru vždy závisí na aplikaci, produktu a vašich požadavcích na obsluhu.


Sanitační stanice CIP

Sanitační stanice CIP (Clean-In-Place) Sanitační stanice CIP jsou využívány všude tam, kde je zapotřebí udržet čistotu a kvalitu produktu na jeho cestě výrobním procesem. CIP zajišťuje dokonalé vyčištění výrobní technologie a potrubí, které přichází do styku se zpracovávaným produktem. Vyrábíme širokou řadu sanitačních stanic CIP. Od malých jednoduchých systémů až po plně automatizované.


Filtrační materiál

Každá metoda filtrace vyžaduje jiný typ filtračního prostředku. Jsme prodejci filtrační křemeliny, filtračních svíček(cartridge), filtračních sáčků a crossflow membrán.


Testovací a laboratorní přístroje

Testovací a laboratorní přístroje pomáhají změřit připravenost kapaliny pro filtraci, otestovat celistvost fitrační přepážky a také vyhodnotit kvalitu filtrátu na výstupu z filtru.


Služby pro zákazníky

Nejsme pouze výrobci filtračních technologií. Dokážeme vám také na míru zpracovat návrh filtračního procesu, provést audit stávající filtrace nebo zajistit pilotní zkoušky před nákupem technologií.