Svíčkový křemelinový filtr FKS

svíčkový křemelinový filtr FKS2Používá se pro filtraci kapalin jako jsou voda, pivo, víno, olej, emulze, atd. Filtrace probíhá pomocí naplavené filtrační křemeliny nebo perlitu na vertikálních filtračních svíčkách.

Svíčkový křemelinový filtr se vyznačuje vysokou účinností filtrace a zároveň velmi ekonomickým provozem. Podle složení filtrační vrstvy lze dosáhnout různých stupňů čistoty a průtoku filtrované kapaliny.

Průběžné dávkování křemeliny dávkovacím čerpadlem udržuje filtr stále dostatečně propustným. To umožňuje vysoké kapacitní výkony. Čištění (regenerace) filtru je velmi snadné a rychlé, bez nutnosti demontáže tlakové nádoby.

Velikost filtru jsme schopni dodat přesně dle požadavků zákazníka s filtrační plochou od 0,1m2 až po 100m2.

svíčkový křemelinový filtr v plné automatizaci s vyrovnávacím tankem

Filtr je také možné vybavit různým stupněm automatizace - od manuálního provedení až po plnou automatizaci. Zařízení může být mobilní na pojezdových kolech, větší jsou na statickém rámu.

 

 

Filtrační vrstva je vytvořena z filtračního materiálu (nejčastěji křemeliny, perlitu aj.), naplaveného na filtrační nosiče – filtrační svíčky z oceli speciální spirálové konstrukce, zajišťující vysokou deformační odolnost a životnost těchto nosičů, z čehož vyplývá vysoká účinnost filtrace. Filtrační prostředek – suspenze – (nejčastěji křemelina) se připravuje v nádobě míchače. Základní filtrační vrstva se na svíčky naplaví tzv. rychlo–naplavením, resp. cirkulací prostřednictvím oběhového čerpadla, kdy křemelina v proudu kapaliny přes svíčky ulpívá na jejich povrchu a vytváří filtrační vrstvu.

Filtrovaná tekutina je oběhovým čerpadlem hnaná přes filtrační vrstvu, kde jsou zachycovány zákalotvorné mechanické částice. Aby byl filtrační cyklus dostatečně objemově kapacitní a ekonomicky úsporný, je pomocí dávkovacího čerpadla průběžně a kontrolovaně při filtraci dodávána další křemelina na svíčky. Tím je udržován filtrační koláč v propustném stavu s relativně konstantním průtokem a filtrační účinností po předpokládaně definovaný čas. Po ukončení filtrace se filtrační koláč ze svíček odstraňuje odstřelem manuálně, poloautomaticky, nebo automaticky . Pro křemelinovou filtraci jsou charakteristické velmi nízké provozní náklady na objemovou jednotku filtrované kapaliny a vysoká produktivita i účinnost.

 

vinutá ocelová svíčka pro křemelinovou filtraci

vinutá ocelová svíčka pro křemelinovou filtraci

 

 

Více informací o výhodách FKS filtrů naleznete v záložce Výhody pro vaše odvětví

 

Každé odvětví má své specifické procesy, požadavky i příležitosti jak zlepšit kvalitu produktů i snížení nákladů...

Prozkoumejte konkrétní využití svíčkové křemelinové FKS pro vaše odvětví:

 
Vinařství  

Pivovarnictví

 

Svíčková křemelinová FKS nachází uplatnění také v těchto odvětvích:

• Potravinářství
• Likérky
• Chemie
• Kosmetika
• Farmacie
• Petrochemie
• Strojírenství

 

FKS filtry vyrábíme v mnoha variantách dle požadovaných průtoků a stupně automatizace. Číslo typové řady označuje filtrační plochu v m2.

Mezi volitelné funkce filtru patří:

 

 

FKS 1 - svíčkový křemelinový filtr

Filtry FKS 1 jsou vhodné pro menší vinařství a pivovary, které chtějí zajistit špičkové produkty s ohledem na přístup každého technologa k filtraci. 

 

svíčkový křemelinový filtr FK1 - verze pro filtraci vína
Vinařská verze filtru FKS1 Více informací zde.

 

Svíčkový křemelinový filtr FKS1 - pro filtraci piva
Pivovarnická verze filtru FKS1 Více informací zde

 

 

FKS 2 - svíčkový křemelinový filtr

Více informací zde

svíčkový křemelinový filtr FKS2

 

FKS 3, 5 - svíčkový křemelinový filtr

Více informací zde

 

svíčkový křemelinový filtr pro filtraci piva, vína i dalších aplikací

 

 

FKS 7, 10, 15 - svíčkový křemelinový filtr

Více informací zde

 

Svíčkový křemelinový filtr FKSV 7

 

 

FKS 20 - 100 - svíčkový křemelinový filtr

Více informací zde

 

Svíčkový křemelinový filtr FKS30

 

 

Možnosti automatizace křemelinových filtrů FKVS

FKSV 15 -svíčkový křemelinový filtr s hlídací automatizací a vyrovnávacím tankem

Křemelinové filtry od Bílek Filtry ve verzích s vyrovnávacím tankem (FKSV) nabízí několik stupňů automatizace. Od velmi nízké úrovně automatizace až po plnou. Zákazník tak má možnost si zvolit, jakou vysokou úroveň automatizace ve svém provozu potřebuje. Více informací zde

 

 

FKS - svíčkový křemelinový filtr ve filtrační sestavě

 

FKS filtr ve filtrační sestavě

Filtrační sestavy lze vybavit:

  • vyrovnávacími tanky na vstupu
  • vyrovnávacími tanky na výstupu
  • protláčkovými tanky - produktovými trap-filtry
  • filtry okolních provozních médií (voda, vzduch, inertní plyny ….)
  • kontrolními hlídacími prvky (zákaloměry, platomonitory ….)
  • automatizaci vyššího stupně
 

 

 

Seznamte se se zákazníky z vašeho odvětví, kteří náš FKS filtr již používají:

Vinařství (seznam zákazníků)             

Pivovarnictví (seznam zákazníků)       
 

Svíčková křemelinová FKS nachází uplatnění také v těchto odvětvích:

• Potravinářství
• Likérky
• Chemie
• Kosmetika
• Farmacie
• Petrochemie
• Strojírenství

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat přes formulář níže:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.