Filtry pro potravinářský průmysl

Společnost Bílek Filtry vyrábí filtrační a sanitační zařízení pro mnoho různých filtračních aplikací v potravinářských procesech. Provádí se na strojních technologíích prostřednictvím mechanických filtračních prostředků. Filtrační úroveň je v rozsahu jemné filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace a nanofiltrace. Na našich zařízeních lze také provádět i korekce nebo nápravu energetického vnitřního náboje kapalin, zvláště pak vody -  se speciálními filtry AQE.

Vyfiltrované kapaliny i  odseparované složky mohou výrazně zefektivnit a kvalitativně povýšit  ošetřované produkty. Nemalým přínosem je také snížení finančních nákladů na nákup a likvidaci dílčích produktů a vody, snížení energetických nároků a výrazná ochrana životního prostředí.

filtry pro potravinářský průmysl

 

Jedná se především o filtraci používaných kapalin, případně i plynů, jako jsou:

 

Voda pitná produktová – mikrobiologicky čistá 

Pro konečné použití v potravinách – těsta, džemy a marmelády, jogurty, omáčky, polévky, saláty, koncentráty, nálevy, maceráty, sirupy, tinktury, výluhy, barviva, sladidla, soli, oleje a emulze, aromáty,  zákvasy, živné roztoky, výživové prostředky, laboratorní a testovací vody apod.

Vodné roztoky a konečné kapalinové produkty 

Směsi vody a různých koncentrátů a ingrediencí – jedná se o filtraci výše uvedených směsí a roztoků, vyplývajících z výrobního procesu v kombinaci s vodou, tzn. že je možno je filtrovat v dalším kroku jako hotové i ve více stupních, podle jejich užití a definic.

Voda – technologická a procesní

Pro sanitační roztoky, výplachy technologií – plniče, lahve, míchače, chladiče a chladící věže, nádrže, potrubí, jímky, kotle, výměníky a ohřívače, parní vyvíječe, laboratorní a testovací vody apod.

Voda odpadová 

Sanitační a výplachová, regenerovaná a recyklovaná, chladící, zkondenzovaná, ztrátová, kontaminovaná organicky i anorganicky, zatížená mikrobiologicky,  před a po aplikacích ČOV.

Voda sanitační 

Pro sanitační CIP stanice a veškeré technologické procesní vybavení, před a po aplikacích ČOV.

Solné lázně

Roztoky soli a vody jsou hojně využívány v různých provozech pro nakládání a konzervaci zeleniny, masa a v mlékárnách hlavně tvrdých sýrů – tyto lázně jsou silně kontaminovány jak mechanickými a koloidními nečistotami, tak zvláště kvasinkami a bakteriemi, proto je třeba je udržovat na vysoké úrovni čistoty, aby plnily původní účel bez negativních vlivů na vlastní výrobek. Intenzivní a účinná filtrace zaručuje čistotu, respektive kvalitu a stabilitu roztoku a tím výrazně prodlužuje i jeho životnost bez potřeby jeho kompletní náhrady novým – čerstvým.

Louh  - sanitační roztok

Regenerační filtrace louhového roztoku je velmi přínosným krokem v celém spektru potravinářských sanitačních procesů a je stále více zaváděným krokem viz „regenerace louhu“ v základním menu) - více informací zde

 

 

 

Pokud si nejste jistí, jaký typ filtru potřebujete, neváhejte využít kontaktní formulář níže:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.