Mikrosvíčková filtrační sestava

mikrofiltrační sestavaMikrosvíčkovou filtrační sestavu FMS v základu tvoří sestava dvou a více housingů, která může být rozšířena o rozvodný panel a sanitační CIP stanici. Jako filtrační materiál slouží mikrosvíčky různých selektivity a materiálů podle aplikace. Sestava je výhodná zvláště tam, kde je ekonomičtější provádět vícestupňovou filtraci.

V průmyslu vícestupňová filtrace nachází uplatnění například při regeneraci průmyslových kapalin, v potravinářství úspěšně nahrazuje velmi energeticky náročnou pasterizaci tzv. studenou mikrobiologickou stabilizací (piva, vína, moštu atd.).  

Společnost Bílek Filtry je v segmentu mikrosvíčkových sestav dlouholetým leaderem Českého a Slovenského trhu i úspěšný exportér.  A to nejen proto, že to byla právě naše firma, která takový produkt na tuzemský trh uvedla jako první, ale i díky široké řadě produktových typů a bohatému přislušenství dle přání zákazníka.

 

Mikrosvíčkové sestavy ve standardním provedení vychází ze tří základních řad:

 

•  Mikrosvíčková sestava základní (produktová řada níže)

•  Mikrosvíčková sestava s rozvodovým panelem (produktová řada níže)

•  Mikrosvíčková sestava s integrovanou sanitační CIP stanicí

 

Filtrace na mikro-svíčkových filtrech probíhá pomocí filtračních elementů (filtračních svíček) o různých úrovních selektivit, konstrukcí a materiálového provedení - dle filtrovaného produktu a požadavku na čistotu filtrátu.

Princip mikro-svíčkové filtrace je velmi jednoduchý. Filtrovaný produkt proudí přes filtrační vrstvu filtračního elementu, kde se zbavuje nežádoucích jemných zákalotvorných látek , případně mikroorganismů a jejich zárodků.

Při vyčerpání kapacity filtrační svíčky dochází k nárůstu diferenčního tlaku na kontrolním manometru. Velmi důležité jsou následné mezioperační sanitační cykly pro zajištění co nejdelší provozuschopnosti filtračních elementů.

housing mikrofiltru bez horního  instalovanou filtrační svíčkou

Pohled na housing mikrofiltru bez horního víka s instalovanou filtrační svíčkou(cartridge).

 

Každé odvětví má své specifické procesy, požadavky i příležitosti jak zlepšit kvalitu produktů i snížení nákladů.

Prozkoumejte konkrétní využití Mikrofiltrace pro vaše odvětví:

 

•  detailní soupis výhod FMS filtrů ve Vinařství 

•  studie o mikrofiltraci piva (studená stabilizace)

 

Mikrofiltrace nachází využití také v těchto odvětvích:

• Potravinářství              
• Pivovarnictví       
• Likérky
• Chemie
• Kosmetika
• Farmacie
• Petrochemie
• Strojírenství

 

Mikrosvíčková filtrační sestava - 1 produktová linie

 

Mikrosvíčková filtrační sestava v základním provedení je navržena pro koncovou filtraci jednoho produktu. Je sestavena ze dvou, případně tří housingů pro koncový membránový filtr, předfiltr, případně hrubý předfiltr. Celá sestava je upevněna na stativu s výškově nastavitelnými nohami.

Na přání zákazníka je FMS sestava vybavena filtračním čerpadlem. Pokud je FMS sestava nainstalována těsně před plnící linkou, nabízíme vybavení řídícím systémem se zpětnou vazbou, který zvyšuje bezpečnost a životnost filtračních svíček.

Filtrační sestava je propojena a osazena armaturami tak, aby umožňovala jednoduché připojení k mobilní sanitační stanici CIP pro proplachy sestavy filtrů, regeneraci či dezinfekci jednotlivých filtrů ve směru filtrace, nebo proti směru filtrace filtrovanou vodou. Sestava také umožňuje provádění testů integrity na úbytek tlaku u koncových stupňů filtrace.

mikrofiltrační sestava FMS

Technické parametry sestav s housingy pro 1 svíčku

Typ FMS sestavy   1P1 1P1 1P1 1P1 1P1 1P1
Objednací číslo              
Počet housingů ks 2 2 2 3 3 3
Typ housingu FMS   1x10" 1x20" 1x30" 1x10" 1x20" 1x30"
Max. provozní tlak Mpa 0,6
Max. prac. teplota oC 100
Vstup/výstup DN 25 25 25 25 25 25
Váha bez čerpadla kg 26 28 30 38 40 42
Délka-výška-šířka m 0,9-0,9-0,4 0,9-1,1-0-4 0,9-1,4-0,4 1,4-0-9-0-4 1,4-1,1-0-4 1-4-1-4-0-4
Váha s čerpadlem kg 39 41 43 51 53 55
Délka-výška-šířka m 1,4-0-9-0,4 1,4-1,1-0-4 1,4-1,4-0,4 1,9-0,9-0,4 1,9-1,1-0,4 1,9-1,4-0,4

 

 

Technické parametry sestav s housingy pro více svíček

Typ FMS sestavy   1P3 1P5 1P3 1P5
Objednací číslo          
Počet housingů ks 2 2 3 3
Typ housingu FMS   3x30" 5x30" 3x30" 5x30"
Max. provozní tlak Mpa 0,6
Max. prac. teplota oC 100
Vstup/výstup DN 32 50 32 50
Váha bez čerpadla kg 43 69 62 82
Délka-výška-šířka m 1,1-1-5-0,5 1,4-1,6-0,6 1,6-1,5-0,5 1,9-1,6-0,6
Váha s čerpadlem kg 60 87 79 100
Délka-výška-šířka m 1,6-1,5-0,5 1,9-1,6-0,6 2,1-1,5-0,5 2,4-1,6-0,6

 

 

Mikrosvíčková filtrační sestava – 2 produktové linie

 

Ve vinařství je pro koncovou filtraci navržena mikrosvíčková filtrační sestava ze dvou filtračních linií - pro bílé a červené víno.  Každá linie je osazena dvěma filtry (předfiltrem a koncovým mikrobiologickým membránovým filtrem). Standardně bývá ve vinařství FMS sestava doplněna další filtrační linií pro filtraci vody (pro výplach láhví, proplach mikro-filtračních elementů, plnící linky atd. biologicky čistou vodou). Vše na společném pevném stativu s výškově stavitelnýma nohama.

Na přání zákazníka je FMS sestava vybavena filtračním čerpadlem.Pokud je FMS sestava nainstalována těsně před plnící linkou, nabízíme vybavení řídícím systémem se zpětnou vazbou, který zvyšuje bezpečnost a životnost filtračních svíček.

Armaturní propojení sestavy umožňuje, pomocí propojovacích potrubí, jednoduché přestavení filtrace z bílého vína na červená a obráceně bez rizika vzájemného mísení (včetně sanitačních roztoků).

Filtrační sestava je propojena a osazena armaturami tak, aby umožňovala jednoduché připojení mobilní sanitační stanice CIP pro proplachy sestavy filtrů, regeneraci či dezinfekci jednotlivých těles filtrů ve směru filtrace, příp. proti směru filtrace filtrovanou vodou. Sestava také umožňuje provádění testů integrity na úbytek tlaku u koncových stupňů filtrace. To vše i nezávisle při probíhající filtraci na jedné ze dvou větví.

mikrofiltrační sestava-více svíček mikrofiltrační sestava

Technické parametry FMS sestav s dvěmi produktovými liniemi

Typ FMS sestavy   2P1 2P3 2P5 2P1-1W1 2P3-1W1 2P5-1W1
Objednací číslo              
Počet těles-produkt ks 2 2 2 2 2 2
Typ těles-produkt   1x30" 3x30" 5x30" 1x30" 3x30" 5x30"
Počet těles-voda ks - - - 2 2 2
Typ těles-voda         1x10" 1x30" 1x30"
Max.provozní tlak Mpa 0,6
Max. prac. teplota   100
Vstup/výstup DN 25 32 50 25 32 50
Váha bez čerpadla kg 68 92 144 89 118 170
Délka-výška-šířka m 1,0-1,7-0,8 1,2-1,8-1,0 1,5-1,8-1,1 1,0-1,7-1,2 1,2-1,8-1,4 1,5-1,8-1,6
Váha s čerpadlem kg 80 107 162 106 133 188
Délka-výška-šířka m 1,2-1,7-0,8 1,4-1,8-1,0 1,8-1,8-1,1 1,2-1,7-1,2 1,4-1,8-1,4 1,8-1,8-1,6

 

Mikrosvíčková filtrační sestava s rozvodným panelem

U větších filtračních sestav je součástí celku rozvodný panel, který je osazen vstupy pro připojení jak vstupů a výstupů jednotlivých těles filtrů mikrosvíčkové sestavy, tak pro připojení technologických médií potřebných pro technologický proces filtrace – přívod vína (řešíme duplexně pro možnost sanitační smyčky, případně pro možnost vrácení vína při změně filtrované šarže), odvod filtrovaného vína k plnící lince, přívod a odvod sanitační CIP stanice, příp. další (pára aj.).

mikrofiltrační sestava s rozvodným panelem

 

 

Typ FMS sestavy   2P3 2P5 2P8 2P3-1W1 2P5-1W1 2P8-1W3
objednací číslo              
Počet těles - produkt ks 4 4 4 4 4 4
Typ těles - produkt   3x30" 5x30" 8x30" 3x30" 5x30" 8x30"
Počet těles - voda ks - - - 2 2 2
Typ těles voda   - - - 1x30" 1x30" 3x30"
Max. provozní tlak Mpa 0,6
Max. prac. teplota   100
Vstup/výstup DN 32 50 50 32 50 50
Váha kg 215 290 390 350 325 430
Délka-výška-šířka m 1,3-1,8-1,6 1,5-1,8-1,8 1,9-1,9-2,1 1,1-1,8-2,3 1,5-1,8-2,3 1,9-1,9-2,6

sefsofijsf

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat přes formulář níže:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.