Bílek Filtry jde cestou větší automatizace a přívětivějšího uživatelského rozhraní

Bílek Filtry jde cestou větší automatizace a přívětivějšího uživatelského rozhraní

Česká společnost Bílek Filtry, s.r.o., která se více než 20 let zabývá výrobou a instalací průmyslových filtrů a sanitačních stanic CIP převážně pro potravinářský průmysl, se stále více zaměřuje na vývoj chytrých filtračních zařízení.  Přitom automatizace filtrace s výjimkou největších provozů ještě donedávna stála docela stranou. Automatizovaly se výrobní linky, ale filtrace byla poněkud opomíjená. V posledních letech se však trend začíná otáčet.

Přečíst

Nezastupitelná úloha sanitační technologie CIP ve vinařství

Nezastupitelná úloha sanitační technologie CIP ve vinařství

V dnešním sklepním hospodářství je kladen důraz na moderní technologie. Hlavním motivem je konkurenceschopnost - výroba prvotřídního vína bez nežádoucích výkyvů kvality. Navzdory tomuto trendu, jednu technologickou oblast přece jen vinařský sektor ještě stále dost opomíjí. Jsou to zařízení pro sanitaci, dezinfekci a sterilizaci procesů a v konečném důsledku čistotu celého výrobního provozu. Přitom většina vinařů souhlasí s tvrzením, že čistota je základem pro docílení vynikající kvality vína.

Přečíst

Co je kvalitní filtrace vína?

Co je kvalitní filtrace vína?

Pojem „kvalita filtrace vína" je velmi široký ve svém obsahu jednotlivých konkrétních parametrů. Asi nejběžnější představou každého vinaře o vyfiltrovaném víně je, že by mělo být čisté. Jaká čistota je ale uvažovaná? Mělo by být čisté odvisle od jeho stavu připravenosti k filtraci a předpokládaného následného kroku jeho zpracování. To znamená, že ne každý filtrační proces bude se stejným výsledkem. A také ke každé jednotlivé aplikaci budeme muset přistupovat rozdílně.

Přečíst

Trvanlivost piva a jeho stabilizace – ve vztahu k filtraci

Trvanlivost piva a jeho stabilizace – ve vztahu k filtraci

Trvanlivost piva, z hlediska její fyzikální podstaty a příčin, není jednoduše dosažitelná - je odvislá od mnoha faktorů celého procesu výroby a expedice piva. Snahou pivovarníků je, víceméně, zajištění co nejdelší trvanlivosti - s minimálním negativním dopadem na kvalitu a chuť piva. V tomto článku se pokusíme ve stručnosti jednotlivé faktory popsat ve vztahu k filtraci.  

Přečíst

Použitím předfiltrů Paker DH snížíte náklady až několikanásobně

Použitím předfiltrů Paker DH  snížíte náklady až několikanásobně

Firma Bílek Filtry se zabývá optimalizací filtračního procesu mnoho let a svým zákazníkům doporučuje před koncovou membránou využívat předfiltrační elementy.  Při použití předfiltru není element pro koncovou filtraci (tzv. "policajt") zatěžován hrubšími časticemi, ucpává se mnohem pomaleji a jeho životnost významně roste. V předešlých letech společnost dodávala zákazníkům elementy několika značek, proto měla jedinečnou možnost porovnávat jejich výsledky v reálných podmínkách.

 
Přečíst

Proč po 20 letech zkušeností s několika značkami nabízíme již pouze filtrační svíčky Parker DH?

Proč po 20 letech zkušeností s několika značkami nabízíme již pouze filtrační svíčky Parker DH?

Filtrační svíčky(elementy) prodáváme a instalujeme již od roku 1994. Za tu dobu jsme si vyzkoušeli celou řadu značek filtračních svíček, včetně těch nejdražších. S narůstajícími zkušenostmi jsme postupně opouštěli jednoho výrobce po druhém a dnes již dodáváme pouze svíčky Parker DH. Proč tomu tak je, v krátkosti shrnuje tento článek.

Přečíst

Seriál o filtraci vína: díl čtvrtý - Desková filtrace

Seriál o filtraci vína: díl čtvrtý - Desková filtrace

V předchozích dílech věnovaných filtraci jsme si řekli o tom, co všechno se ve vinařově praxi filtruje. Rozebrali jsme hrubou filtraci, kalolisy rámové, plachetkové a rotační vakuové. Dále pak i křemelinovou naplavovací filtraci. Dnes se řekneme něco o filtrech deskových, které jsou v českém a slovenském vinařství stále nejrozšířenějším typem filtru.

Přečíst

Seriál o filtraci vína: díl třetí - Křemelinové naplavovací filtry

Seriál o filtraci vína: díl třetí - Křemelinové naplavovací filtry

Princip křemelinové naplavovací filtrace je už dán slovem „naplavovací“. Na pevnou naplavovací přepážku (síto, svíčka, nebo plachetka) se naplaví suspenze křemeliny smíchané s vínem a vytvoří filtrační vrstvu, přes kterou je víno následně filtrováno. Tato filtrační vrstva je na začátku filtrace silná asi 2-3 milimetry, podle typu použitého filtru. Nesmírnou předností naplavovací filtrace je možnost tuto přepážku během filtrace zvětšovat, respektive zvyšovat její výšku a tím zvětšit kapacitu filtru.

Přečíst

Seriál o filtraci vína: díl druhý: Kalolisy(hrubá filtrace vína)

Seriál o filtraci vína: díl druhý: Kalolisy(hrubá filtrace vína)

Hrubou filtrací se zabýváme především v prvních posklizňových fázích vína, proto mluvíme hlavně o moštech a kalech z moštů. Když se z rmutu vylisuje mošt, obsahuje nečistoty různého charakteru, které v budoucím víně být nemají a úkolem hrubé filtrace je se těchto nečistot zbavit již na začátku procesu ještě před fermentací.

Přečíst

Seriál o filtraci vína: díl první - Základní pojmy

Seriál o filtraci vína: díl první - Základní pojmy

Bez řádné filtrace si výrobu vína nelze ani představit. Jak se však orientovat ve všech těch filtrech, které jsou dnes k dostání na trhu? Na to nám odpoví nový seriál o filtraci vína, který pro časopis Vinař – sadař připravil František Bílek, odborník na filtrace a ředitel společnosti Bílek Filtry s. r. o. se sídlem v Josefově. V tomto vydání si vysvětlíme základní pojmy z oboru filtrace, v následujících pěti dílech se budeme věnovat kalolisům – filtrům pro hrubou filtraci, křemelinovým filtrům, deskovým filtrům, mikrofiltrům svíčkovým a crossflow a v posledním díle se zaměříme na sanitační techniku.

Přečíst

< Předchozí 1 2 Další >