Tester MFI

Tester MFI Slouží ke stanovení indexu filtrovatelnosti kapalin u membránových systémů. Při filtraci kapaliny přes membránový filtr (i jiné) dochází k poklesu průtočnosti dané membrány na základě filtrovatelnosti kapaliny, respektive její tendence zanášet a blokovat póry. Proto se před uvažovanou filtrací provede jednoduchý test pro stanovení průtočnosti filtrem, tzv. index filtrovatelnosti.


Tester BEVCHECK

Tester BEVCHECK BEVCHECK je malá příruční jednotka, která je dostatečně lehká na to, aby byla namontována přímo na přípojku tělesa filtru. Software, kterým je jednotka vybavena, umožňuje připojení k počítači, čímž si usnadníte programovánía manipulaci s data.


Tester Parker BEVCHECK PLUS

Tester BEVCHECK PLUS Poskytuje automatickou metodu testování vložek membránových filtrů v aplikacích výroby nápojů. Pomocí metody poklesu tlaku jednotka provádí celkový test od nárustu tlaku přes stabilizaci a měření poklesu tlaku až po uvolnění tlaku.