Tester MFI

Pro stanovení indexu filtrovatelnosti kapalin u membránových systémů

tester indexu filtrovatelnosti

INDEX FILTROVATELNOSTI KAPALIN

Při filtraci kapaliny přes membránový filtr (i jiné) dochází k poklesu průtočnosti dané membrány na základě filtrovatelnosti kapaliny, respektive její tendence zanášet a blokovat póry. Proto se před uvažovanou filtrací provede jednoduchý test pro stanovení průtočnosti filtrem, tzv. index filtrovatelnosti. Jeho výsledek určuje, zda bude následná filtrace možná za předpokladu jejího optimálního průběhu, či nikoliv.
Test je založen na principu měření rychlosti proudění filtrované kapaliny přes zkušební „terčík“ filtrační membrány prostřednictvím času. Jeho výsledek jednoznačně umožňuje správné rozhodnutí o dalším postupu - zda filtrovat, nebo provést dodatečnou úpravu kapaliny.
K tomuto účelu  dodává společnost Bílek Filtry  manuální hydraulický tester MFI.  Komplet zařízení  se skládá ze dvou základních komponentů --  regulátoru tlaku plynu a odměrného tlakového válce s příslušenstvím. Samostatnými prvky jsou měřící stopky a testovací terčíky membrán.  Obsluha testeru je velmi snadná a nevyžaduje zvláštní nároky na zajištění provozu a bezpečnosti práce.
Využívání testeru MFI  v praxi zajišťuje ekonomický přínos  maximalizací využití kapacity - životnosti vložek filtrů.

 

 

Pokud jste nenašli informace, které jste hledali, využijte kontaktní formulář níže:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.