Případová studie: Dodávka primární a sekundární filtrace do pivovaru Sheriff

Případová studie: Dodávka primární a sekundární filtrace do pivovaru Sheriff

Jsme přesvědčeni, že ukázka naší práce přímo u zákazníka o nás řekne mnohem více než jakákoli reklamní prohlášení. Proto vám přinášíme vhled do jedné z našich realizací filtrace piva. Průběh zakázky jsme se snažili popsat od začátku do konce s cílem co nejvíce vám odhalit náš způsob práce a přístup k technickým řešením.   

 

 

Stavba pivovaru na zelené louce

Myšlenka na vznik nového pivovaru v moldavském Tiraspolu se zrodila v hlavách manažerů jedné z největších firem v regionu, holdingu Sheriff. Firma s mnoha aktivitami, která mimo jiné provozuje síť supermarketů, benzinových stanic, ale v portfoliu má také slavnou likérku Kvint nebo vinařské závody atd. Nový pivovar měl dodávat pivo hlavně do jejich vlastní sítě supermarketů.

Šlo tedy o stavbu zcela nového pivovaru. Holding oslovil dodavatele pivovarské technologie PSS Svidník, italskou AVE technologies a mezi dalšími dodavateli také naši firmu jako dodavatele primární a sekundární filtrace piva.

 

počáteční fáze stavby pivovaru

Počáteční fáze stavby pivovaru, který vznikl zcela na zelené louce.

 

Zadání investora:

 • Pivovar postavený na zelené louce v Tiraspolu, v Podněsterské moldavské republice
 • Realizace s několika dodavateli - mimo jiné PSS Svidník (dodavatel varné technologie a tanků), AVE Technologies z Itálie (dodavatel plniček a reverzní osmózy)
 • Začátek realizace konec roku 2014
 • Plánovaná výrobní kapacita 150 000 hektolitrů piva
 • Skladba piv: světlé pivo 8%, světlé pivo 12%, tmavé pivo 12%, světlé pivo 13%

 

Požadavky investora na filtraci

 

Primární filtrace:

 • Dodávka samostatného filtru FKSV15
 • Buffer tank před a za filtrem (nebylo součástí naší dodávky)
 • Potřebný výkon 60 - 90 hl/h
 • Velikost šarží 360hl (CK tanky)

 

Sekundární filtrace:

 • Nabídnout studenou mikrobiologickou stabilizaci piva pomocí mikrofiltrace
 • Výkon filtru stanovit dle parametrů plnících linek
 • Výkon plnící linky na skleněné lahve a PET lahve: 45 hl/h ( skleněné lahve 0,5 l - 5000 ks/h = 25 hl /h, PET lahve 1,5 l - 3000 ks/h = 45 hl/h)
 • Výkon plnící linky pro KEG sudy: 25 hl/h (KEG 50 l - 50 ks/h = 25 hl/h)

 

Požadovaná úroveň automatizace:

Obsluha pivovaru nikdy v pivovaru nepracovala, proto bylo požadované, aby zařízení měla určitou úroveň automatizace, aby i méně zdatná obsluha byla schopná se zařízeními pracovat.

 

hala pivovaru

Pohled na již dokončenou výrobní halu pivovaru

 

Náš návrh technického řešení

 

Primární filtrace - svíčkový křemelinový filtr FKS

Na základě zákazníkovy specifikace výkonu jsme nabídnuli kapacitně vhodné zařízení. V tomto případě FKS filtr s 15 metry filtrační plochy. V další komunikaci se zákazníkem se řešila úroveň automatice a hlídání procesu filtrace. Zákazník se nakonec rozhodl pro poloautomatickou verzi z důvodu mnohem nižších pořizovacích nákladů.

I přes nižší úroveň automatizace, filtr významně ulehčuje obsluze práci:

 • pomáhá hlídat správné parametry
 • umí reagovat na limitní stavy
 • dává zpětnou vazbu na to, kolik piva bylo zfiltrováno
 • zobrazuje historii filtrací
 • zjednodušuje obsluze práci přednastavenými podprogramy - filtrace, sanitace, protláčka, naplavení

 

Dále jsme navrhli vybavit filtr vyrovnávacím tankem na výstupu filtru včetně výstupního čerpadla s řízeným odvodem filtrátu, který zvyšuje garanci kvality filtrace na výstupu z filtru - konzistentní kvalita produktu.

Pro garanci funkčnosti (konzistentní kvalitu produktu) primárního křemelinového filtru přibyl v sestavě ještě trap filtr, který zároveň slouží jako ochrana před poškozením filtračních mikrosvíček na sekundární filtraci.

křemelinový filtr FKS

Filtr FKSV15 v poloautomatické verzi

 

V neposlední řadě jsme se rozhodli osadit filtr rozvodným panelem. Ten není vždy nutný, ale v případech, kdy pivovar nemá naprosto jasno o všech produktových a sanitačních cestách nebo je předpoklad, že v budoucnosti dojde ke změnám, je rozvodný panel na filtru k nezaplacení. Nabízí obsluze obrovskou variabilitu propojení. Změny je možné provést okamžitě a bez dalších nákladů dle potřeb a možností pivovaru. 

 

Sekundární filtrace - Mikrofiltrace FMS s integrovanou CIP stanicí

Investor dal na naše doporučení nahradit pasterizaci piva mnohem šetrnější studenou mikrobiologickou stabilizací - mikrofiltrací.

Jelikož plně automatizovaný filtr potřebuje mít vazby na další technologie a díky tomu, že technologie dodávalo několik nezávislých dodavatelů z různých států bez garance generálního dodavatele, rozhodli jsme se nabídnout  jednodušší poloautomat, který je více nezávislý na technických datech okolních technologií, zejména plniče a centrální CIP stanice. K zajištění správné sanitace a regenerace filtračních mikrosvíček je filtr vybaven integrovanou CIP stanicí v plné automatizaci.

Zákazník požadoval plnění různých druhů piv do různých obalů pomocí dvou plniček, proto jsme původně navrhnuli 2 samostatné FMS stanice s jednou společnou CIP stanicí nebo se dvěma, ale následně zákazník deklaroval, že v provozu bude vždy jen jedna plnička, proto na obsloužení procesu plnění postačí pouze jedna FMS stanice.

studená mikrobiologická stabilizace piva

Varianta poloautomatického FMS filtru s automatickou CIP stanicí, pro který se nakonec zákazník rozhodl

 

Protože bude mikrofiltrace navázána na technologie, které nejsou součástí naší dodávky, filtr jsme ještě rozšířili o výstupní vyrovnávací tank osazený elektronikou, abychom docílili naprosté nezávislosti na okolních technologiích. Taková konfigurace umožňuje připojení na jakoukoli plničku bez nutnosti provázání jejich řídících jednotek. V neposlední řadě vyrovnávací tank vyhlazuje průtokové špičky a tím snižuje mechanickou zátěž filtračních mikrosvíček - prodlužuje jejich životnost a ekonomičnost provozu.

filtrace piva

Původní koncept filtrace piva před tím, než bylo rozhodnuto, že jedna mikrofiltrační stanice dokáže obsloužit obě plnící linky, protože nikdy nebudou v provozu současně.

Legenda: 1) CKT, 2) FKS - I. stupeň filtrace, 3) Přetlačné tanky PT, 4,6) FMS stanice - II. stupeň filtrace, 5,7) Plnič

 

Realizace zakázky

 

Přípravná fáze

V přípravné fázi byla celá technologie postavena a zkompletována u nás ve firmě, včetně potrubních propojení pro jednotlivé technologické celky. Dále proběhlo osazení elektroinstalací a ověření funkce automatizace - testování a vyladění systému v poloprovozním režimu (filtrace vody namísto piva). Následně došlo k demontáži celé sestavy a vytvoření montážního plánu, aby bylo možné technologii sestavit v pivovaru bez naší přímé účasti.

dokumentace k montáži filtrů na pivo

Ukázka dokumentace k montážnímu plánu, aby byl zákazník schopen zařízení sestavit před příjezdem našich techniků

 

Po expedici zařízení došlo k prodlení instalace filtrace díky stavební nepřipravenosti pivovaru. Po nějaké době proběhla přímo v pivovaru konzultace všech dodavatelů ohledně hranic dodávky a provázání technologií mezi sebou. Po konzultaci vyšlo najevo, že pro dodanou centrální CIP stanici bude složité sanitovat FKS filtr z důvodu velmi limitovaných možností nastavení jednotlivých sanitačních procesů. Proto jsme se s manažery pivovaru dohodli, že filtr FKS se bude sanitovat samostatně bez použití CIP stanice.

 

nakládka filtru na pivo

Finální fáze expedice - nakládka na kamion. Aby filtry náročnou cestu do pivovaru v Moldávii přežily bez poškození, bylo potřeba udělat kvalitní bednění a všechny části filtru dokonale obalit ochranným materiálem.

 

I po návratu našeho technika probíhala mezi naší firmou a pivovarem čilá komunikace, protože bylo potřeba precizovat připojení médií, elektrických a datových připojení.

 

Realizace v pivovaru

Najetí technologie zajišťovali dva naši zaměstnanci přímo v pivovaru. Jejich úkolem bylo vyladit oba systémy (FKS a FMS) pro aktuální provozní podmínky a provázání s ostatními technologiemi. Dalším jejich úkolem bylo zprovoznění vzdálené správy.

Co umožňuje vzdálená správa:

 • Vzdálená správa umožňuje načítání všech provozních parametrů
 • Ovládání zařízení z firmy Bílek Filtry
 • Řešení technických problémů na dálku bez nutnosti výjezdu našich techniků
 • Aktualizace softwaru

 

graf filtrace piva

Monitoring procesu filtrace ze sídla firmy Bílek Filtry. Zařízení v reálném čase posílají kolem 40 sledovaných parametrů. Obsluha si vybírá, které aktuálně potřebuje zobrazit.

 

Součástí dodávky bylo zaškolení obslužného personálu v ovládání našich technologií. Nutno podotknout, že personál v pivovaru nikdy nepracoval. Školení se proto skládalo z několika teoretických přednášek o základech filtrace a sanitace atd., s následným praktickým zaučením obsluhy přímo u strojů.

 

Náš programátor odlaďuje řídící software mikrofiltru pro studenou stabilizaci piva.

Náš programátor odlaďuje řídící software mikrofiltru pro studenou stabilizaci piva.

 

V době, kdy naši technici do pivovaru přijeli, byla filtrační zařízení umístěna na určeném místě a cca z 60% připojena na technologická média pivovaru. Naším úkolem bylo prostřednictvím šéfmontáže zajistit napojení zbylých technologií.

Celá realizace byla plánována na 3 týdny, ale z důvody nepřipravenosti plnící linky se prodloužila na 4 týdny.

 

Filtrační technik z Bílek filtry zaškoluje personál na obsulu filtru FKS pro primární filtraci piva

Filtrační technik z Bílek Filtry zaškoluje personál na obsulu filtru FKS pro primární filtraci piva.

 

Hodně nám pomohlo, že se pivovar zdatně účastnil pomocných pracích. Zaměstnanci pivovaru byli velmi vstřícní, což není při realizacích na východních trzích zcela běžné. Bylo vidět, že zaměstnancům chybí praktické zkušenosti z práce v pivovaru, ale doháněli to jejich nasazením.

 

Reportáž z pivovaru u příležitosti jeho představení veřejnosti

 

Závěrečné zhodnocení

Po odjezdu techniků domů jsme dál nepřetržitě monitorovali filtrační proces pomocí vzdálené správy a konzultovali jemné doladění procesu tak, jak pivovar postupně najížděl do plného provozu.

Díky tomu, že personál pivovaru neměl  žádné předchozí zkušenosti s filtrací, přicházela k nám z pivovaru spousta doplňujících dotazů. A zákaznická podpora běží až do současnosti. Pivovar však vaří a expeduje pivo a naše filtry filtrují. Věříme, že se bude dál rozvíjet a růst i naší pomocí.

 

Potřebujete vědět o našem řešení pro pivovary více? Kontaktujte nás pomocí jednoduchého formuláře:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.Fotogalerie

Filtr pro primární filtraci piva - FKS Rozjezd plnící linky spolu s mikrofiltrací Varna od PSS Svidnik Pohled na část mikrofiltrační sekce - studené stabilizace piva