Možnosti automatizace křemelinových filtrů FKSV

automatizace svíčkového křemelinového filtru

Křemelinové filtry od Bílek Filtry ve verzích s vyrovnávacím tankem (FKSV) nabízí několik stupňů automatizace. Od velmi nízké úrovně automatizace až po plnou. Zákazník tak má možnost si zvolit, jakou vysokou úroveň automatizace ve svém provozu potřebuje.

Přesně tolik automatizace, kolik potřebujete

Neexistují prakticky žádná technická omezení ve vztahu mezi velikostí filtru a úrovní jeho automatizace. Jinými slovy i malý filtr může být vybaven plnou automatizací a je jen na zvážení zákazníka, jestli mu taková investice dává smysl.

křemelinový filtr v poloautomatické verziProtože samozřejmě platí, že čím vyšší úroveň automatice, tím stojí více, ale už je velmi malý rozdíl v ceně automatizace pro malý a velký filtr, pokud jde o stejnou úroveň automatizace. Náklady jsou víceméně stejné.

Všechny varianty automatizace nabízí plně barevný dotykový displej s přehledným grafickým rozhraním. Velikost displeje se liší dle úrovně automatizace.

Varianty vybavení automatizací:

 • Základní provedení 
 • Poloautomatické provedení
 • Plná automatizace
 • Plná automatizace s vazbou na okolí filtru (příslušenství filtru)

možnosti automatizace svíčkových křemelinových filtrů

Základní provedení

 
Svíčkový křemelinový filtr FKS - základní provedení automatizace
 

 

Základní funkce řídící jednotky:

 • vizualizace provozních parametrů (tlaky, diferenční tlak, průtok, zfiltrované množství, chybových hlášení, příp. zákalů, je-li součástí dodávky zákaloměr)
 • ovládání všech motorů
 • nastavení provozních parametrů filtrace (průtoku, dávkování křemeliny, zfiltrovaného množství, limitního tlaku, limitního nárůstu tlaku, příp. limitních zákalů, je-li součástí dodávky zákaloměr)
 • zabezpečuje automatické vazby – regulace průtoku na nastavené parametry, informuje obsluhu o dosažení mezních stavů filtrace
 

Mezní stavy filtrace:

 • filtrem proteklo zadané množství Qv
 • hladina v nádobě dávkovače poklesla na minimum 
 • oběhové čerpadlo dosáhlo max. frekvence 
 • tlak na vstupu filtru dosáhl nastavené hodnoty max. tlaku
 • nárůst diferenčního tlaku v čase (trend) dosáhl nastavené hodnoty max. dP/hod
 • přip. hodnoty zákalů dosáhly nastavené hodnoty limitních zákalů 
 
Spouští výstražnou signalizaci s výpisem chyby – filtr zůstává ve filtraci, po odstranění chyby se výstražná signalizace vypne.
 

 

Poloautomatické provedení

 
Svíčkový křemelinový filtr FKS - poloautomat
 
 
 
Stavy filtrace - hlásí obsluze dosažení těchto limitních stavů a v krizových limitních stavech automaticky přestavuje filtr do vnitřní cirkulace.
 
 
Velmi důležitý je vliv hydraulických přechodů při změně pracovního režimu z naplavení do filtrace, z cirkulace do filtrace a z filtrace do cirkulace. Tyto jsou rizikové z hlediska udržení vysoké účinnosti filtrace.
 
Proto jsou změny režimů zajišťovány optimalizovaným a bezpečným přestavením armatur – klapek - automaticky pomocí osazených pneupohonů.
 
Při přechodu z cirkulace do filtrace, příp. z naplavení do filtrace se vždy kontrolují všechny nejdůležitější měřené parametry - podmínky pro bezpečné najetí filtrace (kontroly tlaků, průtoku, časové prodlevy) a závislosti ve filtru a jeho okolí (kontrola hladiny a tlaku piva na vstupu).
 
 
Systém má tři základní nastavení (režimy) nastavení automatických klapek:
 
Filtrace    – armatury a dávkovací čerpadla nastaveny do filtrace
Cirkulace – armatury a dávkovací čerpadla nastaveny do cirkulace
Ručně      – ruční ovládání armatur
 

Kritické stavy filtrace - přestavující filtr automaticky do cirkulace:

 • min. hladina na přívodu piva
 • min. tlak na přívodu piva 
 • min. případně max. hladina ve VT na výstupu
 • min. případně max. tlak na odvodu piva
 

Mezní stavy filtrace oznamující dosažení limitní hodnoty:

 • min. hladina v nádobě dávkovače 
 • max. výkon čerpadla  
 • vysoký tlak na přívodu piva
 • nízká případně vysoká hladina ve VT na výstupu
 • nízký případně vysoký tlak na odvodu piva
 • pokles ovládacího vzduchu
 • poruchy jednotlivých čidel

 

Mezní stavy filtrace, u kterých je možno zvolit reakci při dosažení nastavené hodnoty:

 • zfiltrované zadané množství Qv
 • max. tlak na vstupu P1
 • max. nárůst diferenčního tlaku v čase (trend) dP/hod
 • příp. překročení nastavené hodnoty zákalu (je-li instalován zákaloměr)

 

 

Plná automatizace filtru FKSV

 
Svíčkový křemelinový filtr FKS - plný automat
 
 
Vybavení plné automatizace výrazně zjednodušuje obsluhu filtru - celý proces filtru FKSV plně automatický, kromě přípravy filtračních prostředků v dávkovací nádobě (sypání filtrační křemeliny do míchací nádoby).
 
Plná automatizace během procesu filtrace zajišťuje automatické vazby nastavených veličin, hlídá mezní stavy filtrace - hlásí obsluze dosažení těchto limitních stavů a v krizových limitních stavech automaticky přestavuje filtr do vnitřní cirkulace. 
 
 
 

Plná automatizace příkladové filtrační sestavy s filtrem FKSV

Plná automatizace příkladové filtrační sestavy s křemelinovým filtrem FKSV

 

Příkladová filtrační sestava obsahuje:

 • dávkovací zařízení stabilizačního prostředku
 • vstupní vyrovnávací tank nefiltrovaného piva VT1
 • filtr křemelinový svíčkový FKSV s integrovaným VT2 na výstupu
 • výstupní čerpadlo
 • trap-filtr
 • protláčkový tank
 

Vybavení plné automatizace maximálně zjednodušuje obsluhu filtru a jeho okolí:

Automatický proces filtru FKSV + automatický proces okolí - přívod piva do VT1, dávkování stabilizačních prostředků, trap-filtr, odvod piva včetně oddělování protláček na začátku i konci filtrace. 

Sanitační cykly automatické - je potřeba programově provázat s CIP stanicí zákazníka.

 

Přejít na produktovou stránku svíčkových křemelinových filtrů

 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat přes formulář níže:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.