Výhody svíčkové křemelinové filtrace FKS pro vinařství

 

Svíčkový křemelinový filtr FKS

Aplikace:

Hrubá předfiltrace vína
Jemná Filtrace vína
Ostrá filtrace vína
Filtrace Moštů

 

Řešení zušlechťování vína

 

Výhody Filtru FKS

Od drobných vinařů až po velké zpracovatelské závody pomáhá FKS producentům vína všech velikostí vyrábět špičková vína a přitom bere ohled na vlastní přístup každého technologa k filtraci. Jde o vysoce kvalitní filtrační zařízení, které nabízí zpracovatelům vína tyto klíčové výhody:

 

Maximální efektivita

  Nejsilnější stránka svíčkové křemelinové filtrace. FKS nabízí výborný poměr mezi mírou nákladů a požadovanou kvalitou vína. Není třeba dělat kompromisy. FKS nabízí řešení zlepšení kvality filtrovaného produktu a optimalizaci provozních nákladů.
     

K vínu nejšetrnější

  Zachovává a zvýrazňuje chuť, aroma a barvu vína. Křemelina funguje jako přirozené filtrační síto, které nevyužívá zeta potenciálu. FKS zbavuje víno pouze nežádoucích zákalových částic. Nezachycuje částice na molekulární a iontové úrovni, které činí víno plnohodnotným.
     

Široké využití

  Hrubá, jemná a ostrá filtrace vína i moštů. FKS boří mýtus, že lze na křemelině provádět pouze hrubé filtrace. Svíčkový křemeliňák umí víno připravit pro garanční membránovou filtraci.
     

Nižší provozní náklady

  10 až 50x levnější provoz než na jiných typech filtrů. Křemelina  patří k nejlevnějším způsobům filtrace vína, její využití Vám umožní snížit náklady na filtraci na minimum. Protože je křemelina chemicky inertní, často svíčkový filtr využijete pro filtraci sanitačních prostředků, čímž jim prodloužíte životnost a zvýšíte jejich účinek.
     

Větší produktivita

  Menší časová náročnost  díky velké kapacitě a vysoké zachycovací schopnosti filtru snížíte počet filtračních cyklů i délku filtrace. To přináší časové úspory a možnost rychlejší expedice vína na stoly zákazníků.
     

Vysoká spolehlivost

  Spolehlivější filtrace zásluhou pevných ocelových svíček, na které se křemelina naplavuje, nehrozí při vyšších tlacích průnik nečistot a křemeliny do přefiltrovaného vína. Tato přednost Vám umožňuje udržovat stejnou rychlost průtoku i s rostoucím tlakem během filtrace.
     

Kvalita bez kompromisů

  10 let záruka na zařízení mluví za vše. Všímáme si každého detailu a vždycky se snažíme o maximální jednoduchost zařízení, abychom předešli mechanickým závadám. Tento přístup se ukázal jako správný a proto Vám můžeme nabídnout takovou záruku, kterou jinde nedostanete.

 

Shlédněte přednášku ředitele firmy Františka Bílek o výhodách FKS filtru ve vinařství

 

Proč je filtrace pomocí křemeliny šetrnější?

Šetrnost zaručuje velikost pórů křemeliny. Tyto póry, přes které víno během filtrace protéká, jsou natolik malé, že jsou schopny odseparovat většinu zákalotvorných částic (tzv. „pevné mechaniky“ od velikosti přibližně desetin mikrometrů), ale zároveň jsou natolik velké, aby ve víně zachovali žádoucí rozpuštěné látky ve formě molekul a iontů. Jinými slovy křemelinová filtrace je pouze mechanická filtrace na principu síta, která nepracuje s zeta potenciálem. Proto neničí „vnitřní náplň“ vína,  coby určující hodnoty jeho organoleptického charakteru a bohatosti. Proto s filtrem FKS dosáhnete lepších výsledků, než s použitím některých jiných („ostřejších“) druhů filtračních materiálů, které mohou víno „strhat“.

křemelina pod mikroskopem

Mikroskopický pohled na porézní strukturu rozsivky, která se při filtraci chová jako síto

 

Úspora nákladů

Křemelinovou filtrací můžete ve srovnání s nejrozšířenější deskovou filtrací ušetřit velké finanční prostředky zvláště při větších objemech vína.

graf úspory nákladů u filtru FKS

Graf ukazuje úsporu nákladů v reálném provozu na filtraci vína po prvním stáčení. Čísla se mohou lišit podle připravenosti vína (zatížení zákalem) a postupů výroby.

 

Celkové srovnání efektivity práce

 

- Desková filtrace + FKS filtrace
snížená plnost, aroma, chuť a barva zachovaná plnost a zvýrazněná aroma, chuť a barva
vysoké náklady za filtrační desky filtrace pomocí křemeliny je 10 až 50x levnější
otevřený hydraulický systém – nebezpečí
infekce zvenčí a ztrát odkapáváním
filtrace pomocí křemeliny je 10 až 50x levnější
při překročení doporučeného tlaku riziko průniku
nečistot do vína
pevná ocelová svíčka zaručuje stejnou účinnost
filtrace při jakémkoli tlaku

 

Menší časová náročnost filtrace

a) Nižší počet filtrací

S průběhem filtrace se na svíčkách zvětšuje průměr filtračního koláče a tím i filtrační plocha, což vede k mnohem pomalejšímu nárůstu tlaku a k prodloužení filtračního cyklu (větší objem přefiltrovaného vína na jednu filtraci).
Kombinací křemeliny různé hrubosti lze během jednoho filtračního cyklu dosáhnout několika stupňové filtrace (například hrubá a jemná filtrace v jednom kroku).

úspora času FKS filtrace

b) Vyšší kapacita filtru

Díky průběžnému připlavování křemeliny má FKS vyšší kapacitu filtračního cyklu. To filtru umožnuje pracovat i s velmi kalným vínem.
Kombinace filtrační rychlosti a míry dávkování křemeliny umožňuje dosažení zkrácených filtračních časů nebo zvýšených přefiltrovaných objemů.

c) Kratší čas přípravy filtrace

d) Rychlejší čištění zpětných tlakovým rázem (odstřelem)

e) Automatizace

 

Srovnání účinnosti filtru FKS s filtrem sítovým

srovnání účinnosti FKS filtrace se sítovou křemelinovou filtrací

Nárůstem nebo změnami filtračního průtoku či tlaku u sítových filtrů dochází k deformacím nosného síta (tkanina z jemných drátků) a tím i filtrační  vrstvy křemeliny. Porušená kompaktnost vrstvy způsobuje únik křemeliny i zachycených nečistot do filtrátu. Účinnost filtrace je závislá na míře a množství tlakových změn.

větší filtrační kapacita filtru FKS

Filtrační ocelová svíčka válcového profilu svojí pevností zamezuje při filtraci deformacím křemelinové vrstvy při běžném tlakovém režimu. Stabilní filtrační vrstva vykazuje vysokou účinnost zachycování nečistot. Proto  svíčky z drátu lichoběžníkového průřezu umožňují i ostré filtrace vín s mikrobiologickým dosahem.

 

Srovnání  konstrukce a účinnosti křemelinových filtrů

 

- Sítový talířový filtr + FKS filtr
nízká čistota přefiltrovaného vína vysoká čistota přefiltrovaného vína
určen pouze pro hrubé filtrace zvládá všechny stupně filtrace
mechanický oplach talířů - pomalejší způsob
čištění
vysoká účinnost filtrace i při změnách
tlaku a průtoku
nižší filtrační kapacita - filtrační plocha sítového
talíře je během filtrace konstantní
vyšší filtrační kapacita díky narůstající filtrač
ploše během filtrace

 

 

Potřebujete vědět víc o FKS filtrech? Kontaktujte nás pomocí jednoduchého formláře:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

 

Fotogalerie

detail křemeliny pod mikroskopem

Přiložené soubory

Bílek filtry-FKS filtrace pro vinařství.pdf
Candle kieselguhr filter FKS for wine(English)