Crossflow filtr s obousměrným cirkulačním tokem od Bílek Filtry významně šetří čas a má až o 40% nižší spotřebu

Crossflow filtr s obousměrným cirkulačním tokem od Bílek Filtry významně šetří čas a má až o 40% nižší spotřebu

 

crossflow se 4 filtračnímmi modulyDíky jednoduchosti ovládání a univerzálnosti použití je crossflow filtr u vinařů čím dál oblíbenější. Proto začátkem tohoto roku uvedla na trh svoji řadu crossů i česká firma Bílek Filtry. Na svém konceptu představila několik vylepšení, která zvyšují výkon filtru, snižují spotřebu energie a jsou šetrnější k vínu. Jedním z hlavních taháků je obousměrný tok, někdy také označovaný jako reverzní tok. Co to reverzní tok je a jak se liší od zpětného proplachu? To si popíšeme níže, včetně jeho principu a hlavních výhod.

Než se pustíme do popisu toho, jak reverzní tok funguje, uveďme to hlavní. Co crossflow filtr, vybavený systémem reverzního toku, přináší uživateli ve srovnání s filtrem, který takový systém nemá? Jsou to významné úspory jak času, tak i ostatních nákladů. Časové úspory primárně zaručuje navýšený výkon filtru až o 20% a efektivnější a méně časté zpětné proplachy - z toho vyplívající kratší časy filtrace. V energetickém srovnání mluvíme o snížené spotřebě elektřiny až o 40%, včetně menšího tepla, vody a chemických prostředků při sanitaci. Všechny tyto výhody mají základ ve vývoji a zlepšeních základního principu crossflow filtrace, na kterých firma Bílek Filtry v předchozích letech pracovala a ze kterého vzešel její koncept Cross-flow for Wine.

Základní principy crossflow

V prvé řadě zmiňme důležitý fakt, že crossflow filtry využívají dvou základních efektů při proudění filtrované kapaliny. Efekt oplachování a efekt filtrace. Směry těchto dvou proudění jsou navzájem k sobě kolmé. Od toho název“ crossflow - křížový tok“. Oplachovací proudění (cirkulační tok) probíhá v cirkulační smyčce.  Tvoří základ crossflow filtrace a zajišťuje oplachování (čištění) vstupního povrchu filtrační přepážky - membrány. Neustálý proud kapaliny odnáší nečistoty, zamezuje jejich usazení a snižuje intenzitu ucpávání membrány. Filtrační proudění pak vede kapalinu přes membránu, na které se zbavuje určitého množství obsažených nečistot. Běžné cross systémy cirkulují kapalinu v membránovém modulu trvale pouze jedním směrem. Systém od Bílek Filtry nabízí v cirkulaci účinnější obousměrné proudění – reverzní tok. Pojem obousměrný (reverzní) tok však nelze zaměňovat za zpětný proplach, který u crossflow filtrů bývá také používán. Zpětný proplach čistí zanesené póry membrány proudem vyfiltrované kapaliny proti směru jejího proudění při  filtraci-zpět do cirkulační smyčky. Naopak reverzní tok je veden výhradně v cirkulační smyčče uvnitř modulů. Ale na účinnost a četnost cyklů zpětného proplachu má také vliv, což si ještě vysvětlíme.

Princip reverzního toku

Jak jsme si již řekli, pojem reverzní tok znamená změnu směru proudění kapaliny v cirkulační smyčce. Avšak bez ohledu na to, zda filtr používá jednosměrný, nebo obousměrný tok, vzniká při cirkulaci na vstupu do membránového modulu vyšší tlak filtrované kapaliny, než na výstupu z něho. Ke snížení tlaku dochází díky ztrátám, vznikajícím při průchodu úzkými membránovými trubicemi. Z rozdílu dvou zmiňovaných tlaků vyplývá i odvislý rozdílný filtrační průtok přes vlastní filtrační membránovou vrstvu. Ze stejného důvodu dochází také k rozdílnému zanášení – ucpávání pórů. Ve filtraci platí pravidlo, že čím vyšší je tlak a průtok, tím je intenzivnější a hlubší blokace pórů zachycenými nečistotami. V praxi to znamená, že míra ucpání membrán má sestupnou tendenci směrem od vstupu kapaliny do modulu k výstupu z něho. Důsledkem tohoto efektu je, že filtr nevyužívá v dostatečné míře filtrační plochu, kterou má k dispozici. K dosažení optimálnějšího zanášení membrány vyvinuli technici z firmy Bílek Filtry řízený systém střídání směru toku. Tak se dosáhne zvýšení filtračního výkonu a kratšího času filtrace, neboť filtrovaná kapalina má při průchodu membránou střídavě menší odpor. Na základě obousměrného toku s rovnoměrnějším zanášením a ucpáváním membrán po celé jejich ploše a s využitím systému progresivního průtoku vyfiltrované kapaliny při zpětném proplachu, dokážeme póry čistit s vyšší intenzitou a účinností. Ze schématu si můžete odvodit tlakové a průtokové úrovně při zpětném proplachu. Vidíte, že tam, kde je největší ucpání pórů membrány, je nejvyšší intenzita tlaku a průtoku zpětného proplachu a naopak. Toto řešení přináší delší filtrační cykly bez nutnosti zpětného proplachu a snižuje počet sanitací, což přináší úsporu na chemických prostředcích.

schéma crossflow filtru-obousměrný tok

Za zmínku ještě určitě stojí dvě věci, které filtrům od českého výrobce přidávají na atraktivitě. Tou první je způsob provádění zpětného proplachu filtrovaným vínem s použitím vratného čerpadla namísto tlakového vzduchu, jako je tomu u některých jiných systémů. Důvod je prostý – nechceme víno po výstupu z membrán s porezitou 0,2 mikrometru následně kontaminovat mikrobiologií a oxidovat kyslíkem z příchozího vzduchu, což se děje každých několik minut – podle zvolené periody proplachu. Tou druhou je odlišné zapojení filtračních modulů, které podstatně snižuje potřebný příkon cirkulačního čerpadla. Srovnávací testy prokázali až 40% úsporu elektrické energie během provozu filtru ve srovnání s tradičním zapojením. Při tom je víno méně zatěžováno a zahříváno.

 

 

Přejít na produktovou stránku crossflow filtrů