Automatické crossflow filtry FCW 80A, FCW 120A, FCW 160A

 

Plně automatický systém se zpětným proplachem a reverzním tokem

 

automatický crossflow filtr na víno

 

Systém unikátního procesu cross-flow filtrace s obousměrným cirkulačním tokem:

 •  Navýšená kapacita filtračního cyklu díky maximálnímu využití filtrační plochy modulů
 •  Snížení diferenčního transmembránového tlaku
 •  Obousměrné účinné čištění membrán
 •  Rovnoměrné zanášení membrán s progresivním čištěním

 

Úroveň automatizace – plná:

 •  umožňuje nonstop provoz
 •  během filtrace dochází k periodickému čištění zařízení zpětným proplachem filtrovaným vínem – bez přístupu vzduchu
 •  v případě poklesu filtračních parametrů se zařízení automaticky vyčistí proplachem vodou (vyprázdnění filtru – proplach vodou – zaplavení systému vínem) a následně zařízení pokračuje ve filtraci
 •  pokud již nepostačují pro udržení provozních parametrů filtrace proplachy vodou, filtr automaticky provede kompletní sanitační cyklus a po regeneraci zařízení pokračuje dále ve filtraci
 •  po ukončení filtrace (zfiltrováno všechno víno určené k filtraci, příp. zfiltrováno zadané množství – objem vína) se zařízení (dle požadavku – volí se při spuštění programu) automaticky přestaví na dofiltraci koncentrátu
 •  po ukončení filtrace se zařízení (dle požadavku – volí se při spuštění programu) pouze zastaví, nebo vyprázdní, nebo vyprázdní a propláchne vodou, příp. provede kompletní sanitační cyklus – po příchodu obsluhy je zařízení připraveno pro další filtraci
 •  v případě poruchy, příp. ukončení procesu zařízení informuje obsluhu o tomto stavu formou SMS zprávy

 

Systém automatizace hlídá:

 •  Filtrační průtoky (vstup, moduly, výstup)
 •  Tlaky v systému (vstup, moduly, výstup)
 •  Teploty v systému (vstupní teplota produktu, výstupní teplota v systému)

 

Pro automatický proces je nezbytné zajistit:

 •  Elektřinu, stlačený vzduch pro pneu-pohon
 •  Produkt, vodu
 •  Zásobní tank pro filtrát
 •  Zásobní tank pro zahuštěný kal
 •  Odvod do odpadu (kanalizace)

 

Systém zpětného proplachu zajišťuje:

Periodický proplach s filtrátem

 

FCW XX A umožňuje filtraci:

 •  dynamickou s tangenciálním tokem (cirkulací) v membránovém modulu se zpětným proplachem (cyklické čištění) a reverzací toku
 •  dynamickou s tangenciálním tokem (cirkulací) v membránovém modulu a reverzací toku
 •  statickou (bez cirkulace) – šetrnější bez zvýšení teploty filtrátu (pro čistější produkty, malé šarže)

Po filtračním cyklu je nutné provést základní čistící cyklus – vyprázdnit systém, vypláchnout filtrovanou vodou nebo provést sanitaci.

 

Konstrukce filtru:

 •  plášť filtračního modulu – nerezová ocel AISI 316
 •  nízkoobrátkové cirkulační odstředivé čerpadlo
 •  podávací odstředivé čerpadlo
 •  systém reverzace cirkulačního toku
 •  dvoustupňový produktový předfiltr – nerezové svíčky ( I. stupeň 1 mm, II. stupeň 500 μm )
 •  jednostupňový filtr vody pro čištění
 •  hydraulické trubkové propojení s armaturami – motýlkové klapky, vzorkovací ventily
 •  elektroinstalace v nerezovém rozvaděči
 •  osazení celku na pojízdném rámu
 •  dotekový LCD display

 

Materiál:                   - nerezová ocel AISI 304
Úprava povrchu:       - vnější broušení + leštění
                                 - vnitřní úprava povrchu leštěním

 

Integrovaná CIP stanice:

 •  Automatické dávkování sanitačních prostředků
 •  Zásobní tank
 •  Řízený ohřev
 •  software

 

 

Volitelné příslušenství:

 Kompresor
 Turbidimetr
 Lekážované klapky
 Automatická zpětná vazba na okolí

 

 

Technická specifikace:   FCW 80 A8 FCW 120 A8
Materiál membrány   Polypropylen (PP) Polypropylen (PP)
Filtrační plocha m2 80 120
Selektivita (nominální velikost pórů) μm 0,2 0,2
Vnitřní průměr kapiláry mm 1,8 1,2
Počet modulů   8 8
pH rozsah během filtrace pH 2-10 2-10
pH rozsah - sanitace(krátkodobý) pH 2-13 2-13
Max. pracovní teplota °C 40 40
Max. teplota při sanitaci °C 50 50
       
Vstup/výstup DN 50 50
Příkon (filtrace) kW 5 8
Příkon (sanitace) kW 24 24
Délka – šířka- výška m 2,7-1,2-2,1 2,7-1,2-2,1
Váha kg 940 940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační výkon filtru:   FCW 80 A8 FCW 120 A8
Hůře filtrovatelný produkt l/h 3 200 ÷ 5 500 5 000 ÷ 8 500
Snadno filtrovatelný produkt l/h 5 500 ÷ 8 000 8 500 ÷ 12 000

 

 

 

 

 

 

 

Technická specifikace:   FCW 120 A12 FCW 120 A18 FCW 160 A16
Materiál membrány   Polypropylene (PP) Polypropylene (PP) Polypropylene (PP)
Filtrační plocha m2 120 120 160
Selektivita (nominální velikost pórů) μm 0,2 0,2 0,2
Vnitřní průměr kapiláry mm 1,8 1,2 1,8
Počet modulů   12 18 16
pH rozsah během filtrace pH 2-10 2-10 2-10
pH rozsah - sanitace(krátkodobý) pH 2-13 2-13 2-13
Max. pracovní teplota °C 40 40 40
Max. teplota při sanitaci °C 50 50 50
         
Vstup/výstup DN 50 50 50
Příkon (filtrace) kW 7 7 8
Příkon (sanitace) kW 32 32 40
Délka – šířka- výška m 2,7-1,2-2,1 2,9-1,5-2,1 3,1-2,1-2,3
Váha kg 1290 1290 1685

 

Orientační výkon filtru:     FCW 120 A12 FCW 120 A18 FCW 160A16
Hůře filtrovatelný produkt     l/h 5 000 ÷ 8 500 7 500 ÷ 12 500 7 000 ÷ 11 000
Snadno filtrovatelný produkt  l/h 8 500 ÷ 12 000 12 500 ÷ 18 000 11 000 ÷ 16 000

 

 

 

Výhoda kapilár s vnitřním průměrem 1,8 mm:

 •  Menší hydraulické namáhání filtrovaného produktu
 •  Systém zvládá větší viskozitu a velikost částic
 •  Umožňuje filtraci při vyšším tlaku

 

 

Potřebujete vědět více o našich crossflow filtrech? Kontaktujte nás pomocí jednoduchého formuláře:
 
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.