FCW 10/15 C - manuální crossflow filtr na víno

 

Cross-Flow filtr FCW 10C, FCW 15C – manuální ovládání

Cross-Flow filtr FCW 10C, FCW 15C – manuální ovládání

Přednosti výbavy FCW 10/15 C:

 

Plášť modulu nerez AISI 316

 • aktivní membrány nejsou vystaveny působení světla a UV záření = není nutné uchovávat filtr v temném prostředí
 • odolnější proti mechanickému poškození

Dvě čerpadla díky nimi umožňuje filtraci:

 • zajišťují vysoce dynamickou filtraci s tangenciálním tokem (cirkulací) v membránovém modulu
 • nízkoobrátkové oběhové čerpadlo namáhá produkt méně agresivním způsobem
 • díky druhému podávacímu čerpadlu umožňuje filtraci v plném rozsahu výkonové dimenze membrán

Sanitace CIP:

 • výbava CIP integrovaná přímo na filtru (nádoba, ohřev, filtr na vodu)
 • umožňuje sanitaci zařízení bez dalšího externího příslušenství
 • pro proces sanitace stačí pouze přívod studené vody (nepotřebuje zdroj teplé vody)

Dvoustupňová předfiltrace:

 • dva nerezové proplachovatelné předfiltry (selektivity I. stupeň 1 mm, II. stupeň 300 µm) na hrubé nečistoty
 • předfiltrace slouží jako ochrana čerpadel proti mechanickému poškození a ochrana kapilár filtračního modulu proti primárnímu zablokování velkými nečistotami

Filtr na vodu:

 • filtr na přívodu vody pro proplachy a sanitace

Konstrukční provedení a zpracování pro optimální sanitovatelnost (čistitelnost zařízení)

 • součásti ve styku s produktem jsou elektrochemicky leštěny
 • provedení svárů – ve farmaceutické kvalitě
 • minimum závitových spojů = minimalizace mikrobiologické infekce

 

Automatizace:

 • Poloautomatický filtrační proces umožňující filtraci bez dozoru.
 • Obsluha ručně nastaví filtrační parametry – průtok filtrem, min. průtok (vypínací průtok), příp. max. teplotu.
 • Obsluha zařízení přes LCD dotykový displej

Zařízení se automaticky vypne:

 • na konci filtrace nebo nežádoucí přerušení přívodu filtrovaného produktu (sání filtru bez produktu – zfiltrován všechen produkt určený k filtraci)
 • při poklesu průtoku pod minimální nastavenou hodnotu
 • po protečení požadovaného (zadaného) množství filtrovaného produktu
 • při ucpání produktových předfiltrů
 • při vzestupu diferenčního tlaku nad limitní hodnotu ve vazbě na teplotu v systému
 • při vzestupu diferenční teploty nad nastavenou hodnotu
 • při vzestupu teploty v systému na max. nastavenou hodnotu

Během filtrace je možno ručně pouze odpustit zahuštěný produkt, případně filtrované médium částečně odpouštět (cirkulovat) přes vstupní tank (základní provedení nemá možnost zpětného proplachu membrán během filtrace).

 

Ovládací panel LCD

ovládací LCD panel crossflow filtru na víno

 

Výhoda kapilár s vnitřním ø 1,8 mm:

 • menší hydraulické namáhání produktu
 • akceptuje větší zatížení v úrovni znečištění
 • akceptuje větší zatížení v úrovni tlakové
 • Silnější stěna kapiláry přináší vyšší životnost filtračního modulu   

 

Technická specifikace:   FCW 10C FCW 15C
Materiál membrány   Polypropylen (PP) Polypropylen (PP)
Filtrační plocha m2 10 15
Selektivita (nominální velikost pórů) µm 0,2 0,2
Vnitřní průměr kapiláry mm 1,8 1,2
Počet modulů   1 1
pH rozsah během filtrace pH 2-10 2-10
pH rozsah - sanitace(krátkodobý) pH 2-13 2-13
Max. pracovní teplota °C 40 40
Max. teplota při sanitaci °C 50 50
       
Vstup/výstup DN 25 25
Příkon (filtrace) kW 1,5 1,5
Příkon (sanitace) kW 4,5 4,5
Délka – šířka- výška m 0,8 - 0,6 - 1,7 0,8 - 0,6 - 1,7
Váha kg 153 153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité: Skutečný výkon filtru je odvislý od typu a filtrovatelnosti produktu

 

Konstrukce filtru:

 • filtrační moduly
 • nízkoobrátkové cirkulační odstředivé čerpadlo
 • filtrační (podávací) odstředivé čerpadlo
 • dvoustupňová předfiltrace produktu
 • hydraulické propojení trubkové s armaturami -  uzavírací motýlkové klapky, vzorkovací kohout
 • elektronický průtokoměr
 • elektroinstalace v nerezovém rozvaděči
 • osazení celku na pojízdném rámu
 • použitý materiál - potravinářská nerezavějící ocel 1.4301
 • vnější úprava povrchů broušením a elektrochemickým leštěním

 

Potřebujete vědět více o našich crossflow filtrech? Kontaktujte nás pomocí jednoduchého formuláře:
 
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.