FCW 20/30 BRC - poloautomatický crossflow filtr na víno

 

Poloautomatický cross-flow filtr se zpětným proplachem a reverzním tokem

Poloautomatický cross-flow filtr se zpětným proplachem a reverzním tokem

Přednosti FCW 20/30 BRC:

 

Systém reverzace cirkulačního toku ve filtračních modulech

 • má pozitivní vliv na výkon filtrace, zvyšuje kapacitní výkon filtračních modulů až o 20%

Zpětný proplach bez oxidace

 • systém řízení automaticky provádí zpětný proplach dle nastavených parametrů  
 • zpětný proplach je prováděn přes kompresní nepropustný vak, díky němuž nedochází ke styku filtrovanézo produktu (vína) se vzduchem  – nedochází k nežádané oxidaci.
 • filtr nevyžaduje pro zpětný proplach - sterilní vzduch ani inertní plyn

Plášť modulu nerez AISI 316

 • aktivní membrány nejsou vystaveny působení světla a UV záření = není nutné uchovávat filtr v temném prostředí
 • odolnější proti mechanickému poškození membrán

Dvě čerpadla

 • zajišťují vysoce dynamickou filtraci s tangenciálním tokem (cirkulací) v membránovémmodulu. 
 • nízkoobrátkové oběhové čerpadlo namáhá produkt méně agresivním způsobem
 • díky druhému podávacímu čerpadlu umožňuje filtraci v plném rozsahu výkonnové dimenze membrán

Sanitace CIP

 • výbava regenerace CIP je integrovaná přímo na filtru (nádoba, ohřev, filtr na vodu) 
 • umožňuje sanitaci zařízení bez dalšího externího příslušenství
 • pro proces sanitace stačí pouze přívod studené vody (nepotřebuje zdroj teplé vody)

Dvoustupňová předfiltrace

 • dva nerezové proplachovatelné předfiltry na hrubé nečistoty - selektivita I. stupeň 1 mm, II. stupeň 300 µm
 • předfiltrace slouží jako ochrana čerpadel proti mechanickému poškození a ochrana kapilár filtračního modulu proti primárnímu zablokování velkými nečistotami

Filtr na vodu

 • filtr na přívodu vody pro proplachy a sanitaci  

Konstrukční zpracování

 • vedení potrubí, provedení svárů, povrchová úprava – vše uděláno tak, aby byl systém jednoduše obsluhovatelný a sanitovatelný

 

Automatizace

 • automatický filtrační proces umožňující kontinuální filtraci a sanitaci bez dozoru
 • obsluha zařízení přes LCD dotykový displej

Filtrace:

 • na začátku filtrace obsluha zaplaví filtr produktem (vínem), nastaví filtrační parametry = průtok filtrem, min. průtok (vypínací průtok), příp. max. teplotu.
 • zařízení pracuje automaticky bez dozoru:
 • provádí se cyklický zpětný proplach - dle nastavených parametrů 
 • při zpětném proplachu membrán se současně automaticky reverzuje cirkulační tok
 • filtr se automaticky vypne z provozu:
 • na konci filtrace nebo nežádoucí přerušení přívodu filtrovaného produktu (sání filtru bez produktu – zfiltrován všechen produkt určený k filtraci)
 • při poklesu průtoku pod minimální nastavenou hodnotu
 • po protečení požadovaného (zadaného) množství filtrovaného produktu
 • při ucpání produktových předfiltrů
 • při vzestupu diferenčního tlaku nad limitní hodnotu 
 • při vzestupu diferenční teploty nad nastavenou hodnotu
 • při vzestupu teploty v systému na max. nastavenou hodnotu

Sanitace: 

 • sanitace filtru poloautomatická – jednotlivé kroky sanitačního procesu (proplach vodou, sanitace a neutralizace) jsou řízeny programem
 • obsluha manuálně mezi jednotlivými kroky sanitace vyprazdňuje a zaplavuje filtr vodou, příp. dávkuje sanitační přípravky
 • kroky sanitačního procesu jsou prováděny programem – bez dozoru
 
 

Ovládací panel LCD

ovládací LCD panel crossflow filtru na víno

 

Výhoda kapilár s vnitřním průměrem 1,8 mm:

 • Menší hydraulické namáhání produktu
 • Systém zvládá větší koncentraci, viskozitu a velikost částic v kalové smyčce koncentrátu
 • Umožňuje filtraci při vyšším tlaku, tzn. delší filtrační cyklus = větší zfiltrované množství vína
 • Silnější stěna kapiláry přináší vyšší životnost filtračního modulu

 

Systém unikátního procesu cross-flow filtrace s obousměrným cirkulačním tokem:

 • Navýšená kapacita filtračního cyklu díky maximálnímu využití filtrační plochy modulů
 • Snížení diferenčního transmembránového tlaku
 • Obousměrné účinné čištění membrán
 • Rovnoměrné zanášení membrán s progresivním čištěním

 

Technická specifikace:   FCW 20 BRC FCW 30 BRC
Materiál membrány   Polypropylen (PP) Polypropylen (PP)
Filtrační plocha m2 20 30
Selektivita (nominální velikost pórů) μm 0,2 0,2
Vnitřní průměr kapiláry mm 1,8 1,2
Počet modulů   2 2
pH rozsah během filtrace pH 2-10 2-10
pH rozsah - sanitace(krátkodobý) pH 2-13 2-13
Max. pracovní teplota °C 40 40
Max. teplota při sanitaci °C 50 50
       
Vstup/výstup DN 32 32
Příkon (filtrace) kW 1,5 1,5
Příkon (sanitace) kW 8,3 8,3
Délka – šířka- výška m 1,1-0,8-1,8 1,1-0,8-1,8
Váha kg 175 175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační výkon filtru:   FCW 20 BRC FCW 30 BRC
Hůře filtrovatelný produkt l/h 800 ÷ 1 500 1 200 ÷ 1 800
Standardní produkt l/h 1 500 ÷ 2 000 2 250 ÷ 3 000
Snadno filtrovatelný produkt l/h 2 000 ÷ 3 000 3 000 ÷ 4 500

 

 

 

 

Důležité: Skutečný výkon filtru je odvislý od typu a filtrovatelnosti produktu

 

Konstrukce filtru:

 • systém reverzace cirkulačního toku
 • hydraulické trubkové propojení s armaturami – motýlkové klapky, vzorkovací ventily
 • manuální průtokoměr s limitním nastavením minimálního průtoku
 • elektronický průtokoměr
 • elektroinstalace v nerezovém rozvaděči
 • osazení celku na pojízdném rámu
 • LCD display
 • použitý materiál – potravinářská nerezová ocel AISI 304
 • vnější úprava povrchů broušením a elektrochemickým leštěním
 
 
 
Potřebujete vědět více o našich crossflow filtrech? Kontaktujte nás pomocí jednoduchého formuláře:
 
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.