FCW 40/60 A - automatický crossflow filtr na víno

 

Plně automatický systém se zpětným proplachem a reverzním tokem

FCW 40/60 - automatický cross-flow filtr na víno

Systém unikátního procesu cross-flow filtrace s obousměrným cirkulačním tokem:

 •  Navýšená kapacita filtračního cyklu díky maximálnímu využití filtrační plochy modulů
 •  Snížení diferenčního transmembránového tlaku
 •  Obousměrné účinné čištění membrán
 •  Rovnoměrné zanášení membrán s progresivním čištěním

 

Úroveň automatizace – plná:

 •  umožňuje nonstop provoz
 •  během filtrace dochází k periodickému čištění zařízení zpětným proplachem filtrovaným vínem – bez přístupu vzduchu
 •  v případě poklesu filtračních parametrů se zařízení automaticky vyčistí proplachem vodou (vyprázdnění filtru – proplach vodou – zaplavení systému vínem) a následně zařízení pokračuje ve filtraci
 •  pokud již nepostačují pro udržení provozních parametrů filtrace proplachy vodou, filtr automaticky provede kompletní sanitační cyklus a po regeneraci zařízení pokračuje dále ve filtraci
 •  po ukončení filtrace (zfiltrováno všechno víno určené k filtraci, příp. zfiltrováno zadané množství – objem vína) se zařízení (dle požadavku – volí se při spuštění programu) automaticky přestaví na dofiltraci koncentrátu
 •  po ukončení filtrace se zařízení (dle požadavku – volí se při spuštění programu) pouze zastaví, nebo vyprázdní, nebo vyprázdní a propláchne vodou, příp. provede kompletní sanitační cyklus – po příchodu obsluhy je zařízení připraveno pro další filtraci
 •  v případě poruchy, příp. ukončení procesu zařízení informuje obsluhu o tomto stavu formou SMS zprávy

 

Systém automatizace hlídá:

 •  Filtrační průtoky (vstup, moduly, výstup)
 •  Tlaky v systému (vstup, moduly, výstup)
 •  Teploty v systému (vstupní teplota produktu, výstupní teplota v systému)

 

Volitelné příslušenství:

 Kontinuální měření čistoty na výstupu - turbidimetr

 

Pro automatický proces je nezbytné zajistit:

 •  Elektřinu, stlačený vzduch pro pneu-pohon
 •  Produkt, vodu
 •  Zásobní tank pro filtrát
 •  Zásobní tank pro zahuštěný kal
 •  Odvod do odpadu (kanalizace)

 

Systém zpětného proplachu zajišťuje:

Periodický proplach s filtrátem

 

FCW XX A umožňuje filtraci:

 •  dynamickou s tangenciálním tokem (cirkulací) v membránovém modulu se zpětným proplachem (cyklické čištění) a reverzací toku
 •  dynamickou s tangenciálním tokem (cirkulací) v membránovém modulu a reverzací toku
 •  statickou (bez cirkulace) – šetrnější bez zvýšení teploty filtrátu (pro čistější produkty, malé šarže)

Po filtračním cyklu je nutné provést základní čistící cyklus – vyprázdnit systém, vypláchnout filtrovanou vodou nebo provést sanitaci.

 

Konstrukce filtru:

 •  plášť filtračního modulu – nerezová ocel AISI 316
 •  nízkoobrátkové cirkulační odstředivé čerpadlo
 •  podávací odstředivé čerpadlo
 •  systém reverzace cirkulačního toku
 •  dvoustupňový produktový předfiltr – nerezové svíčky ( I. stupeň 1 mm, II. stupeň 500 μm )
 •  jednostupňový filtr vody pro čištění
 •  hydraulické trubkové propojení s armaturami – motýlkové klapky, vzorkovací ventily
 •  elektroinstalace v nerezovém rozvaděči
 •  osazení celku na pojízdném rámu
 •  dotekový LCD display

 

Materiál:                   - nerezová ocel AISI 304
Úprava povrchu:       - vnější broušení + leštění
                                 - vnitřní úprava povrchu leštěním

 

Integrovaná CIP stanice:

 •  Automatické dávkování sanitačních prostředků
 •  Zásobní tank
 •  Řízený ohřev
 •  software

 

Volitelné příslušenství:

Kompresor
Turbidimetr
Lekážované klapky

 

 

Technická specifikace:   FCW 40 A FCW 60 A
Materiál membrány   Polypropylen (PP) Polypropylen (PP)
Filtrační plocha m2 40 60
Selektivita (nominální velikost pórů) μm 0,2 0,2
Vnitřní průměr kapiláry mm 1,8 1,2
Počet modulů   2 2
pH rozsah během filtrace pH 2-10 2-10
pH rozsah - sanitace(krátkodobý) pH 2-13 2-13
Max. pracovní teplota °C 40 40
Max. teplota při sanitaci °C 50 50
       
Vstup/výstup DN 32 32
Příkon (filtrace) kW 3 3
Příkon (sanitace) kW 15 15
Délka – šířka- výška m 1,8-0,9-2 1,8-0,9-2
Váha kg 552 552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační výkon filtru:   FCW 40 A FCW 60 A
Hůře filtrovatelný produkt l/h 1 500 ÷ 3 000 2 250 ÷ 4 500
Standardní produkt l/h 3 000 ÷ 4 000 4 500 ÷ 6 000
Snadno filtrovatelný produkt l/h 4 000 ÷ 6 000 6 000 ÷ 9 000

 

 

 

 

 

 

 

Výhoda kapilár s vnitřním průměrem 1,8 mm:

 •  Menší hydraulické namáhání filtrovaného produktu
 •  Systém zvládá větší viskozitu a velikost částic
 •  Umožňuje filtraci při vyšším tlaku

 

Důležité: Skutečný výkon filtru je odvislý od typu a filtrovatelnosti produktu

 
 
 
Potřebujete vědět více o našich crossflow filtrech? Kontaktujte nás pomocí jednoduchého formuláře:
 
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.